MASTER CURSUS

Kwaliteitsborging medische gassen en leidingsystemen


 "Makkelijk, toegankelijk, snel en buiten reguliere werktijden om leren over medische gassen"

Voor wie
De e-Learning voor 'Masters' is bedoeld voor ziekenhuisapothekers, technische en facilitaire medewerkers van technische diensten, projectmanagers, bouwprofessionals, bouwkundige- en installatietechnische engineers alsmede leidinggevenden die een compleet overzicht willen hebben van alles wat met veiligheid,  kwaliteitsborging, distributie en leidingsystemen te maken heeft. Deze brede en gedetailleerde E-learning behandeld alle normen, veiligheidsaspecten, maatregelen en verantwoordelijkheden die u als professional tegenkomt.

Focus
Tijdens het doorlopen van de cursus leert u alles over kwaliteitsborging van medische gassen en leidingsystemen, de NEN-EN-ISO 7396-1 , coderingen, cilindergebruik, medische apparatuur, onderhoud en validatie van gasopslag, leidingsystemen en hoe te handelen en u voor te bereiden op calamiteiten. De cursus behandeld het onderwerp medische gassen in al zijn aspecten, zowel in brede zin maar ook gedetailleerd.   

Tijdsduur
De gemiddelde doorlooptijd is 4,5 uur.

Kosten
De prijs voor deze e-Learning is € 189,- per persoon excl. BTW. Uiteraard kunnen wij u een korting aanbieden bij aanschaf van deze E-learning voor meerdere personen.

Inhoud

  • Fysische eigenschappen van medische gassen, Farmacopee en registratie, leveringsvormen en vervoer
  • Normen en regelgeving omtrent medische gassen, leidingsystemen, afzuigsystemen
  • Inzicht krijgen in de verschillende verantwoordelijkheden van apotheker, technische dienst en andere partijen
  • Gevaarsetiketten herkennen, veiligheidsinformatiebladen interpreteren en gevaren signalenen bij het gebruik van zuurstof en vloeibare cryogene gassen
  • Gebruik van apparaten: drukregelaars, flowregelaars.
  • Veilig gebruik, opslag en identificatie van cilinders, omgaan met lekkages en aansluitingen
  • Leidingsystemen, normen en eisen, het inventariseren van risico´s en het doorvoeren van validaties

De volledige inhoudsopgave bekijken

Elk hoofdstuk van deze e-Learning bevat een samenvatting en wordt afgesloten met een toets (certificaat uitprinten mogelijk). Deze cursus is door het NVZA geaccrediteerd met 5 punten.

B- Learning
Gasvoorzorg gaat vanuit het concept Blended learning. Het is een geïntegreerde combinatie van online leren en onderwijs met directe interactie tussen leerling en docenten. Op deze manier van leren sluiten E-learning en klassikale cursussen naadloos op elkaar aan en wordt de stof complementerend overgedragen in beide leerprogramma's. Lees de reviews>>>

Wij bieden een 1-daagse cursus aan voor deze doelgroep. Hierin bent u praktisch bezig met installaties, toezicht, ontwerp, aanleg, onderhoud en modificaties van medische gasopslag, gasdistributiesystemen en medische (pers)lucht.

 

 

Contact

t+31 (0)6 27 62 74 00
einfo@gasvoorzorg.nl

J.P. Thijssenlaan 4
3571 GP Utrecht
Nederland

Disclaimer

Leverings
voorwaarden

© VoorZ 2011

Copyright © 2010-2018 302 FoundFoundThe document has moved here.