PRACTICIONER CURSUS

Veilig werken met medische gassen


"Makkelijk, toegankelijk, snel en buiten reguliere werktijden om leren over medische gassen"

Voor wie
Deze cursus is uitermate geschikt voor verpleegkundigen, beddenvervoerders, ok-assistenten, vrijwilligers en iedereen met de handen aan het bed die voldoende basiskennis en praktijkgerichte informatie wilt leren en vaardigheden wilt verbeteren om veiliger met medische gassen om te gaan.

Focus
Door het stap voor stap doorlopen van deze cursus leert u over belangrijke normen en coderingen, hoe u gashoudende apparaten accuraat herkent en ze vervolgens zorgvuldig behandelt,  welke gevaren en risico's er zijn, hoe u cilinders veilig gebruikt en hoe u omgaat met afnamepunten, flowmeters, medische apparatuur en hoe te handelen bij calamiteiten. De nadruk bij deze cursus ligt op alle aspecten die u in de praktijk tegenkomt.

Tijdsduur
De gemiddelde doorlooptijd is 2,5 uur.

Kosten
De prijs voor deze e-Learning is € 89,- per persoon excl. BTW. Uiteraard kunnen wij u een korting aanbieden bij aanschaf van deze E-learning voor meerdere personen.

Inhoud

  • Fysische eigenschappen van medische gassen, leveringsvormen en  vervoer
  • Basis normen en regelgeving,  leidingsystemen, afzuigsystemen
  • Inzicht krijgen in de verschillende verantwoordelijkheden van apotheker, technische dienst en andere partijen
  • Gevaarsetiketten herkennen, veiligheidsinformatiebladen interpreteren en gevaren signalen bij het gebruik van zuurstof en vloeibare cryogene gassen
  • Gebruik van apparaten: drukregelaars, flowregelaars.
  • Veilig gebruik, opslag en identificatie van cilinders, omgaan met lekkages en aansluitingen
  • Leidingsystemen, normen en eisen, het inventariseren van risico´s en het doorvoeren van validaties

De volledige inhoudsopgave bekijken

Elk hoofdstuk van deze e-Learning bevat een samenvatting en wordt afgesloten met een toets (certificaat uitprinten mogelijk).


Contact

t+31 (0)6 27 62 74 00
einfo@gasvoorzorg.nl

J.P. Thijssenlaan 4
3571 GP Utrecht
Nederland

Disclaimer

Leverings
voorwaarden

© VoorZ 2011

Copyright © 2010-2018 302 FoundFoundThe document has moved here.