Master cursus

Master cursus

Het masterprogramma gaat nog een paar stappen verder en behandelt zeer uitgebreid alle bestaande normen en wetgeving, alsmede het onderhoud en de validatie van gasopslag en leidingsystemen, coderingen en hoe om te gaan met calamiteiten.

De e-Learning voor ‘Masters’ is bedoeld voor ziekenhuisapothekers, technische en facilitaire medewerkers van technische diensten, projectmanagers, bouwprofessionals, bouwkundige- en installatietechnische engineers alsmede leidinggevenden die een compleet overzicht willen hebben van alles wat met veiligheid,  kwaliteitsborging, distributie en leidingsystemen te maken heeft. Deze brede en gedetailleerde E-learning behandeld alle normen, veiligheidsaspecten, maatregelen en verantwoordelijkheden die u als professional tegenkomt. 

Tijdens het doorlopen van de cursus leert u alles over kwaliteitsborging van medische gassen en leidingsystemen, de NEN-EN-ISO 7396-1 , coderingen, cilindergebruik, medische apparatuur, onderhoud en validatie van gasopslag, leidingsystemen en hoe te handelen en u voor te bereiden op calamiteiten. De cursus behandeld het onderwerp medische gassen in al zijn aspecten, zowel in brede zin maar ook gedetailleerd.   

  • Fysische eigenschappen van medische gassen, Farmacopee en registratie, leveringsvormen en vervoer.
  • Normen en regelgeving omtrent medische gassen, leidingsystemen, afzuigsystemen.
  • Inzicht krijgen in de verschillende verantwoordelijkheden van apotheker, technische dienst en andere partijen.
  • Gevaaretiketten herkennen, veiligheidsinformatiebladen interpreteren en gevaren signaleren bij het gebruik van zuurstof en vloeibare cryogene gassen.
  • Gebruik van apparaten: drukregelaars, flowregelaars.
  • Veilig gebruik, opslag en identificatie van cilinders, omgaan met lekkages en aansluitingen.
  • Leidingsystemen, normen en eisen, het inventariseren van risico´s en het doorvoeren van validaties.

De gemiddelde doorlooptijd is 4,5 uur.

De prijs voor deze e-Learning is € 198,- per persoon excl. BTW. Uiteraard kunnen wij u een korting aanbieden bij aanschaf van deze E-learning voor meerdere personen.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll naar top
X