e-learning module

Practioner cursus

Leer alles over het beperken van risico’s en veilig werken met medische gassen

E-learning, online learning concept
Veilig werken met medische gassen

Practionercursus

Practicioners leveren vooral directe patiëntenzorg. Deze cursus is uitermate geschikt voor verpleegkundigen, beddenvervoerders, ok-assistenten, vrijwilligers en iedereen met de handen aan het bed die voldoende basiskennis en praktijkgerichte informatie wilt leren en vaardigheden wilt verbeteren om veiliger met medische gassen om te gaan.

Door het stap voor stap doorlopen van deze cursus leren deze ‘practioners’ over belangrijke normen en coderingen, hoe ze gashoudende apparaten accuraat herkennen en deze vervolgens zorgvuldig behandelen, welke gevaren en risico’s er zijn, hoe ze cilinders veilig gebruiken en hoe ze omgaan met afnamepunten, flowmeters, medische apparatuur en hoe te handelen bij calamiteiten. De nadruk bij deze cursus ligt op alle essentiële aspecten die men in de praktijk tegenkomt.

Deze cursus is uitermate geschikt voor verpleegkundigen, beddenvervoerders, ok-assistenten, vrijwilligers en iedereen met de handen aan het bed die voldoende basiskennis en praktijkgerichte informatie wilt leren en vaardigheden wilt verbeteren om veiliger met medische gassen om te gaan.

-Fysische eigenschappen van medische gassen, leveringsvormen en vervoer.

-Basis normen en regelgeving, leidingsystemen, afzuigsystemen.​

-Inzicht krijgen in de verschillende verantwoordelijkheden van apotheker, technische dienst
en andere partijen

-Gevaaretiketten herkennen, veiligheidsinformatiebladen interpreteren en gevaren
signaleren bij het gebruik van zuurstof en vloeibare cryogene gassen.

-Gebruik van afnamepunten en apparaten: drukregelaars, flowregelaars en afsluiterkasten.

-Veilig gebruik, opslag en identificatie van cilinders, omgaan met lekkages en aansluitingen.

-Leidingsystemen, gevaren en risico´s en het doorvoeren en verantwoordelijkheden voor borging van de kwaliteit

De prijs voor deze E-Learning is € 98,- per persoon excl. BTW.

Uiteraard kunnen wij u een korting aanbieden bij aanschaf van deze E-learning voor meerdere personen.

De gemiddelde doorlooptijd is 2,5 uur inclusief de afsluitende toets.

Scroll naar top
X