Practioner cursus

Practioner cursus

De practionerscursus richt zich speciaal op de werkvloer, waarbij na een korte introductie van de huidige wetgeving, het veilig gebruik van gascilinders, flowmeters en andere medische apparatuur centraal staat. Deze cursus behandelt alle veiligheidsaspecten die rond het bed van de patiënt van belang zijn.

Deze cursus is uitermate geschikt voor verpleegkundigen, beddenvervoerders, ok-assistenten, vrijwilligers en iedereen met de handen aan het bed die voldoende basiskennis en praktijkgerichte informatie wilt leren en vaardigheden wilt verbeteren om veiliger met medische gassen om te gaan.

Door het stap voor stap doorlopen van deze cursus leert u over belangrijke normen en coderingen, hoe u gashoudende apparaten accuraat herkent en ze vervolgens zorgvuldig behandelt, welke gevaren en risico’s er zijn, hoe u cilinders veilig gebruikt en hoe u omgaat met afnamepunten, flowmeters, medische apparatuur en hoe te handelen bij calamiteiten. De nadruk bij deze cursus ligt op alle aspecten die u in de praktijk tegenkomt.

  • Fysische eigenschappen van medische gassen, leveringsvormen en  vervoer.
  • Basis normen en regelgeving,  leidingsystemen, afzuigsystemen.
  • Inzicht krijgen in de verschillende verantwoordelijkheden van apotheker, technische dienst en andere partijen.
  • Gevaaretiketten herkennen, veiligheidsinformatiebladen interpreteren en gevaren signalen bij het gebruik van zuurstof en vloeibare cryogene gassen.
  • Gebruik van apparaten: drukregelaars, flowregelaars.
  • Veilig gebruik, opslag en identificatie van cilinders, omgaan met lekkages en aansluitingen.
  • Leidingsystemen, normen en eisen, het inventariseren van risico´s en het doorvoeren van validaties.

De gemiddelde doorlooptijd is 2,5 uur.

De prijs voor deze e-Learning is € 98,- per persoon excl. BTW. Uiteraard kunnen wij u een korting aanbieden bij aanschaf van deze E-learning voor meerdere personen.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll naar top
X