Validatie

Validatie is het proces om te komen tot een geaccepteerde kwaliteit van een vooraf gesteld
gegeven.