Technische-en-facilitaire-professionals

CURSUS BEWUST TOEPASSEN VAN WET- EN REGELGEVING

Voor TECHNISCHE - EN FACILITAIRE PROFESSIONALS werkzaam in ziekenhuizen en medische centra die meer willen weten over wet- en regelgeving.
Wat levert de oriëntatiecursus u op:
  • U kent de belangrijkste wetgeving en risico’s
  • U heeft voldoende kennis om deze risico’s voor uw specifieke organisatie in kaart te brengen
  • U kunt het belang aangeven van de problematiek en bent na deze cursus in staat de mogelijke risico’s en verbeterpunten onder de aandacht te brengen van management en directie

Blended learning

Gasvoorzorg gaat vanuit het concept Blended learning. Het is een geïntegreerde combinatie van online leren en onderwijs met directe interactie tussen leerling en docenten. Op deze manier van leren sluiten E-learning en klassikale cursussen naadloos op elkaar aan en wordt de stof complementerend overgedragen in beide leerprogramma’s.

Klassikale cursusomschrijving

In deze training wordt grondig gekeken naar de wet- en regelgeving die voor u van doorslaggevend belang is. De norm NEN-EN-ISO 7396-1 wordt als basis gebruikt om uw professionele taak nader te belichten. Vervolgens kijken we naar uw specifieke verantwoordelijkheid en hoe deze wordt afgebakend ten opzichte van alle andere beroepsgroepen die binnen uw ziekenhuis actief zijn.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll naar top
X